Login

ทัศนะผู้บริหาร
Sponser
ข้อมูลอื่น ๆ ที่น่าสนใจ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานการณ์และแนวโน้ม
สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2550
สถานการณ์ไข่ไก่ในเดือนก.ค.-ส.ค. ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโดยมีปัจจัยที่สำคัญ ได้แก่ จากการลดการผลิตลูกไก่ลง 10% เมื่อช่วงเดือนเมษายน
กิจกรรมสมาคม
ประมวลภาพกิจกรรมสมาคม
คุณณรงค์    เจียมใจบรรจง นายกสมาคมฯ ร่วมกับกลุ่มสมาคมปศุสัตว์ เข้าร่วมแสดงความยินดี กับคุณศิริพล   ยอดเมืองเจริญ   ที่ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคุณยรรยง   พวงราช ...
สาระน่ารู้
ไข่ไก่...เพื่อผู้หญิงยุคใหม่
หลังจากที่ได้พิจารณาถึงอัตราการกินไข่ไก่ของบ้านเราที่มีน้อยมากเพียง 140-150 ฟอง/ปี/คน เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งหลาย จะเห็นว่าประชาชนมีการกินไข่ไก่กันมาก
คุณรู้หรือไม่ ...ไข่ไก่ อุดมด้วยวิตามินบีที่ช่วยในการลดความอ้วน
เมื่อร่างกายอ่อนเพลียง่าย สาเหตุอาจเป็นเพราะพลังงานไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นเพราะของเสียในร่างกายผ่านขบวนการเมตาบอลิซึ่มไม่สมบูรณ์ สารอาหารกลุ่มวิตามินบี สามารถช่วยได้ โดยเฉพาะวิตามินบี 1 เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานแล้ว ยังเป็นตัวช่วยในขบวนการเ...
ไข่ไก่...ป้องกันมะเร็ง
มีงานวิจัยออกมาว่า ไข่ไก่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะไข่ขาวที่ขั้วของไข่แดง หากสังเกตที่ไข่แดงจะพบว่าที่ขั้วด้านซ้าย และด้านขวา มีเยื่อสีขาวคล้ายเกลียวเชือกติดอยู่ เยื่อนี้ทำหน้าที่ยึดไข่แดงให้อยู่กลางฟอง เรียกว่า ขั้วไข่ขาว

   
ฉบับที่ 57 กรกฎาคม - สิงหาคม 2550
โครงการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ ประเทศไทย นับว่าเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงไก่จะเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์ ทำให้ไข่ไก่ที่ได้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
ฉบับที่ 56 พฤศภาคม - มิถุนายน 2550
วงการไก่ไข่เมืองไทย "คุณเตรียมรับมือกับอนาคต...แล้วหรือยัง?" ณ วันนี้เดือนมิถุนายน ปี 2550 ราคาไข่คละหน้าฟาร์มราคา 2.00 บาท/ฟอง เป็นราคาที่ผู้ผลิตไข่ไก่ (ผู้เลี้ยงและผู้เกี่ยวข้อง) ทุกคนต้องให้ความสำคัญ
ฉบับที่ 55 มีนาคม - เมษายน 2550
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้จ้ดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
ฉบับที่ 54 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2550
แนวทางเพื่อความอยู่รอดของผู้เลี้ยงไข่ไก่ปี 2550 ผู้เลี้ยงไก่ไข่ทั้งประเทศประสบกับภาวะขาดทุนมาตลอดปี 2549 สาเหตุหลัก เนื่องจากปริมาณการผลิตมากเกินปริมาณความต้องการ บริโภค
โครงการส่งเสริมการบริโภคไข่เพื่อสุขภาพ
ประเทศไทยนับเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการผลิตไข่ไก่สูง ส่วนใหญ่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่จะเป็นลักษณะเชิงพาณิชย์
  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่