Login
DnnForge - NewsArticles

สถานการปศุสัตว์ต่างประเทศ

TYSON และ CONOCO PHILLIPS ร่วมกันผลิตเชื้อเพลิงจากไขมันไก่
     บริษัท CONOCOPHILLIPS ซึ่งทำธุรกิจพลังงานครบวงจร ประกาศร่วมมือกับบริษัท TYSON FOODS INC ในการผลิตพลังงานไบโอดีเซล โดยใช้ไขมันจากวัว สุกร และไก่ โดยจะเริ่มผลิตในปลายปีนี้ คาดว่าจะมีผลผลิตถึง 175 ล้านแกลลอนต่อปี ซึ่งผู้บริหารของ TYSON เห็นว่าการนำไขมันสัตว์มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงจะไม่กระทบต่อราคาสินค้าอาหาร
 
บราซิลเพิ่มการผลิตลูกไก่
     สมาคมผู้ผลิตลูกไก่ของบราซิล รายงานว่า ในเดือนเมษายน 2550 บราซิลผลิตลูกไก่ได้ 414.3 ล้านตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 24% แต่ลดลงจากเดือนมีนาคม 2550 ที่ผลิตได้ 423.4 ล้านตัว เนื่องจากจำนวนวันที่ต่างกันในแต่ละเดือน ส่วนยอดผลิตสะสมในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2550 บราซิลผลิตลูกไก่ได้ใกล้เคียงกับในช่วงปลายปี 2548 คือผลิตได้จำนวน 1.649 พันล้านตัว เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2549 ร้อยละ 14.85 แต่ในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2549 อุตสาหกรรมไก่ต้องลดผลผลิตลง เนื่องจากความต้องการในตลาดหลักลดลงอันเป็นผลมาจากโรคไข้หวัดนก (ที่มา “World Poultrymeat” วันที่ 6 มิถุนายน 2550)
 
บริษัท Green-Tech ผลิต และแปรรูปไข่ไกสิงคโปร์ เน้นใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค
     โดยผลิตไข่เหลวสัปดาห์ละ 15-20 ตัน เพื่อขายให้กับโรงงานแปรรูปอาหาร โรงแรม ศูนย์อาหาร โรงงานผลิตเส้นบะหมี่ และโรงงานทำขนมในสิงคโปร์ ผลิตไข่ต้มปลอกเปลือกบรรจุแพ็คสูญญากาศ ขนาดแพ็คละ 4 ฟอง วางขายในซุปเปอร์มาร์เก็ต และ 40 ฟอง ขายให้กับภัตราคาร ร้านอาหารต่าง ๆ ซึ่งลูกค้านิยมใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ เพราะสะดวกสบาย ปลอดภัย ประหยัดเวลา และไม่เปลืองพื้นที่เก็บ (ที่มา : Asain Poultry, may 2007)
 
สถานการณ์เนื้อสัตว์ปีกในตลาดโลก
     FAO รายงานว่าราคาเนื้อสัตว์ปีกในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากความต้องการบริโภคได้ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากที่ลดลงเมื่อต้นปี 2006 นอกจากนี้ยังเนื่องมาจากราคาข้าวโพดและกากถั่วเหลืองปรับตัวสูงขึ้น
เมื่อราคาและความต้องการบริโภคปรับตัวสูงขึ้น ได้ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยประมาณการไว้ประมาณ 2 ล้านตัน ส่วนจีนกำลังจะกลายเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่แทนรัสเซีย สำหรับญี่ปุ่นการนำเข้าเนื้อไก่สดจะลดลงและหันมานำเข้าไก่ปรุงสุกแทน (ที่มา : WORLD POULTRYMEAT, 21 JUNE 2007 )
 
เยอรมันพบเชื้อ H5N1 ครั้งแรกในปี 2007
     โฆษกกระทรวงเกษตรของเยอรมัน แถลงยืนยันการพบเชื้อ H5N1 ในหงส์และห่านทางตอนใต้ของเยอรมัน เบื้องต้นคาดว่าอาจติดมาจากสาธารณรัฐเชคหรือฮังการี โดยรัฐออกมาตรการห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีกและผลิตภัณฑ์ในเขตกักกัน (Nuremburg region) เป็นเวลา 21 วัน (ที่มา: ACFS early warning No.445, 27 Jun 07)
 
การระบาดของไข้หวัดนกทั่วโลกลดลง
     การระบาดของไข้หวัดนก (H5N1) ทั่วโลกปี 2007 มีอัตราลดลงเมื่อเทียบกับปี 2006
 
ปี 2006
ปี 2007 (ณ 15 มิย.)
- การระบาดในสัตว์ปีก
53
20 ประเทศ
- ผู้ติดเชื้อ
115
50 คน
- ผู้เสียชีวิต
79
33 คน
     ในปี 2007 มีการระบาดใน EU แล้ว 6 ประเทศ ได้แก่ สาธาณรัฐเช็ก อังกฤษ ฮังการี เยอรมัน ฝรั่งเศส และออสเตรีย หากสถานการณ์การระบาดใน EU ยังขยายตัว เป็นไปได้ว่า EU จะใช้มาตรการ regionalization มาใช้กับประเทศคู่ค้า เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกระงับการนำเข้าทั้ง EU-27 จากประเทศคู่ค้า
สำหรับสถานการณ์ในไทย ยังไม่พบการระบาดใหม่นับแต่การระบาดครั้งสุดท้ายในสัตว์ปีก และทำการฆ่าเชื้อแล้วตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2550 เป็นต้นมา
 
EU ตรวจเข้มวัตถุดิบที่นำเข้าจากจีน
     หลังจากมีข่าวสหรัฐฯ พบสารเมลามีน (Melamine) ในอาหารสัตว์เลี้ยงที่นำเข้าจากจีน เป็นสาเหตุให้
สุนัขและแมวตาย สหภาพยุโรปได้ออกมาตรการให้สมาชิกตรวจเข้มวัตถุดิบที่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสาร melamine โดยเฉพาะที่นำเข้าจากจีน ได้แก่ wheat gluten, corn gluten, corn meal, soy protein, rice bran, rice protein concentrate และให้รายงานผลสู่ระบบ Rapid Alert (ที่มา: ACFS-early warning No.451, 3 Jul)
 
พบเชื้อ Staphylococcus aureus สายพันธุ์ใหม่ในเนื้อสัตว์ที่จำหน่ายในเนเธอร์แลนด์
     นักวิจัยตรวจพบเชื้อแบคทีเรียดื้อยา Methicillin-Resistant Staphyloccoccus aureus (MRSA) ในเนื้อสัตว์ที่วางจำหน่ายในเนเธอร์แลนด์ โดยพบในเนื้อหมู 20 % เนื้อไก่ 21 % และเนื้อวัว 3% และจากการตรวจสอบผู้ที่ทำงานในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ต่างๆ พบว่า ผู้เลี้ยงสัตว์มีความเสี่ยงสูงในการติดเชื้อและสามารถเป็นพาหะนำเชื้อได้ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเชื้อดื้อยาดังกล่าวเกิดจากการใช้ยาปฎิชีวนะที่ไม่ถูกต้องในการเลี้ยงสัตว์ ทำให้รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ต้องออกมาตรการควบคุมโดยห้ามใช้ยาปฎิชีวนะ prophylactic ห้ามใช้ยานอกเหนือฉลากกำกับ และรณรงค์ให้ลดการใช้ยาปฎิชีวนะในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
 
อังกฤษตรวจพบ % น้ำในเนื้อไก่ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์สูงถึง 35%
     หน่วยงานตรวจสอบ FSA ของอังกฤษระบุว่า จากการตรวจสอบเนื้อไก่ที่นำเข้าจากเนเธอร์แลนด์ พบว่ามีน้ำเป็นส่วนประกอบสูงถึง 35 % ทั้งๆ ที่มีการติดฉลากว่ามีเนื้อสัตว์ (meat content) ในสัดส่วน 80 % ทั้งนี้การเติมน้ำหรือโปรตีนสัตว์ในผลิตภัณฑ์ ไม่ได้เป็นประเด็นในเรื่องอันตรายต่อสุขภาพ แต่ถือว่าการแสดงฉลากสินค้าไม่ถูกต้องและเป็นการหลอกหลวงผู้บริโภค
 

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่