Login
DnnForge - NewsArticles

สถานการณ์สินค้าปศุสัตว์ในประเทศ 9-13 ก.ค .50

• ราคาลูกไก่ และไก่มีชีวิตทรงตัวเนื่องจากปริมาณสินค้าออกสู่ตลาดมีไม่มากนัก
• ราคาชิ้นส่วนโดยรวมทรงตัว และชิ้นส่วนปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากภาคโรงงานมีความต้องการซื้อเพิ่มขึ้น แต่ปริมาณการเชือดลดลง
รายการ
หน่วย
เฉลี่ย
(11 -15 มิย. 50)
เพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
ราคาลูกไก่
บาท/ตัว
13.5
ทรงตัว
ไก่เข้าโรงงาน
ล้านตัว/สัปดาห์
13.17
-0.05
ราคาไก่เป็น(คลองตัน)
บาท/ตัว
35
ทรงตัว
ราคาไก่สดทั้งตัว
บาท/ตัว
41-42
+1 ถึง 2 บาท
ราคาชิ้นส่วน
ทรงตัว
• ราคาลูกเป็ดเนื้อ เป็ดเนื้อมีชีวิต และเป็ดสดทั้งตัวขายรวมเครื่องใน ยังคงทรงตัว แนวโน้มคาดว่าจะทรงตัวต่อเนื่อง
รายการ
หน่วย
เฉลี่ย
(9 -13 กค. 50)
เพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
ราคาลูกเป็ดเนื้อ
บาท/ตัว
36.00
ทรงตัว
ราคาเป็ดเนื้อมีชีวิต
บาท /กก.
49.00
ทรงตัว
ราคาเป็ดสดทั้งตัว
บาท /กก.
72.00
ทรงตัว
• ราคาสุกรมีชีวิต รวมทั้งเนื้อสุกรชำแหละขายส่งและขายปลีกขยับตัวสูงขึ้น เนื่องจากราคาสินค้าไก่ซึ่งเป็นสินค้าทดแทนกันได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก จึงทำให้ราคาสุกรปรับตัวสูงขึ้นด้วย
รายการ
หน่วย
เฉลี่ย
(9 -13 กค. 50)
เพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
ราคาลูกสุกรขุน
บาท/ตัว
1,100 +(-) 42
+100 บาท
ราคาสุกรขุน
บาท /กก.
42-43.00
+1.00 บาท
ราคาสุกรผ่าซีก
บาท /กก.
50
+3.00 บาท
ราคาเนื้อแดงขายส่ง
บาท /กก.
65.00 – 78.00
+2.00 บาท
ราคาเนื้อแดงขายปลีก
บาท /กก.
80.00 - 90.00
+2.00 บาท
• ในช่วงที่ผ่านมา เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ได้ปรับลดปริมาณการผลิต โดยเร่งปลดแม่ไก่เร็วขึ้น และระบายไข่ไก่ส่วนเกินส่งออกไปต่างประเทศต่อเนื่อง
• แนวโน้มราคาไข่ไก่คาดว่าจะปรับขึ้น 10 สต.ในสัปดาห์หน้า
รายการ
หน่วย
เฉลี่ย
(ต่อเดือน)
เพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
ราคาลูกไก่ไข่
บาท/ตัว
20.00
ทรงตัว
ราคาไก่สาว
บาท/ตัว
119.00
ทรงตัว
จำนวนผลผลิต
ล้านฟอง/วัน
27.00
ทรงตัว
ราคาไข่คละหน้าฟาร์ม

บาท/ฟอง

2.00

ทรงตัว

ต้นทุนการผลิต (เม.ย.)

บาท/ฟอง

2.01

-

• ข้าวโพด ราคาสูงขึ้น เนื่องจากเป็นช่วงปลายฤดูเก็บเกี่ยว พ่อค้ามีการเก็บสต๊อกข้าวโพด
• ปลาป่น ลดลง เนื่องจากผู้ผลิตอาหารสัตว์หันมาใช้กากถั่วเหลืองในสูตรอาหารสัตว์ แทนปลาป่นมากขึ้น
รายการ
หน่วย
เฉลี่ย
(25-29 มิ.ย.50)
เพิ่ม/ลด
จากสัปดาห์ก่อน
ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
บาท/กก.
7.52
+0.07 บาท
ราคาถั่วเหลือง
บาท/กก.
11.76
ทรงตัว
ราคาปลาป่น
บาท/กก.
17.00
-0.25 บาท
ที่มา : กรมการค้าภายใน

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่