Login
สาระน่ารู้

ไข่ไก่...ป้องกันมะเร็ง

  ไข่ไก่...ป้องกันมะเร็ง  
         มีงานวิจัยออกมาว่า ไข่ไก่สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้โดยเฉพาะไข่ขาวที่ขั้วของไข่แดง หากสังเกตที่ไข่แดงจะพบว่าที่ขั้วด้านซ้าย และด้านขวา มีเยื่อสีขาวคล้ายเกลียวเชือกติดอยู่ เยื่อนี้ทำหน้าที่ยึดไข่แดงให้อยู่กลางฟอง เรียกว่า ขั้วไข่ขาว
         ขั้วไข่ขาวเป็นส่วนของไข่ขาวที่มีความเข้มข้น เป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพสูง ซึ่งมีการค้นพบว่า ในขั้วไข่ขาวมีกรดเซียริก ที่จัดเป็นสารต้านมะเร็งชนิดหนึ่ง โดยกรดเซียริกจะจับตัวกับเชื้อไวรัสซึ่งก่อให้เกิดมะเร็ง ดังนั้นคนที่ไม่ชอบกินไข่ขาวจึงพลาดโอกาสได้รับสารต้านมะเร็งไปอย่างน่าเสียดาย

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่