Login
สาระน่ารู้

คุณรู้หรือไม่ ...ไข่ไก่ อุดมด้วยวิตามินบีที่ช่วยในการลดความอ้วน

คุณรู้หรือไม่ ...ไข่ไก่ อุดมด้วยวิตามินบีที่ช่วยในการลดความอ้วน  
สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก
      เมื่อร่างกายอ่อนเพลียง่าย สาเหตุอาจเป็นเพราะพลังงานไม่เพียงพอ หรืออาจเป็นเพราะของเสียในร่างกายผ่านขบวนการเมตาบอลิซึ่มไม่สมบูรณ์ สารอาหารกลุ่มวิตามินบี สามารถช่วยได้ โดยเฉพาะวิตามินบี 1 เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของพลังงานแล้ว ยังเป็นตัวช่วยในขบวนการเมตาบอลิซึ่มของของเสียในร่างกายด้วย กลุ่มวิตามินบียังประกอบด้วยวิตามินบี 2 และไนอาซีนที่ช่วยให้พลังงาน จึงเป็นสารที่ให้ความกระปรี้กระเปร่า หากขาดตัวใดตัวหนึ่งจะทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย
      อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินบี 2 ได้แก่ ไข่ไก่ตับวัว ตับไก่ นม และปลา แต่การได้รับวิตามินอย่างคุ้มค่าควรรับประทาน 2 ชนิดคือ ไข่ไก่ และนม เพราะไม่สูญเสียวิตามินบีเนื่องจากความร้อน สำหรับปลาหากรับประทานหนังจะได้วิตามินบีมากกว่าเนื้อ
      นอกจากนี้วิตามินบี 2 ซึ่งมีอยู่มากในไข่ไก่ยังมีความจำเป็นสำหรับการควบคุมน้ำหนักตัวด้วย  เพราะวิธีหนึ่งของการป้องกันมิให้ไขมันสะสมอยู่ในร่างกาย คือการลดปริมาณอาหารที่ได้รับในแต่ละวันลง แต่ในขณะเดียวกันร่างกายก็จำเป็นต้องให้ขบวนการเมตาบอลิซึ่ม ของไขมันเป็นไปย่างราบรื่นโดยอาศัยวิตามินบี 2 ดังนั้นในการควบคุมไขมันโดยเน้นการควบคุมอาหารมีส่วนทำให้ร่างกายได้รับวิตามินที่จำเป็นไม่เพียงพอ นอกจากวิตามินบี 2 แล้ว ยังมีวิตามินบี 6 ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการเมตาบอลิซึ่มของไขมันด้วยเช่นกัน ผู้ควบคุมน้ำหนักจึงควรเพิ่มอาหารกลุ่มวิตามินบีแก่ร่างกายเพื่อช่วยลดไขมันด้วย สำหรับอาหารที่ดีที่สุดที่จะช่วยป้องกันมิให้ร่างกายขาดวิตามินได้ คือ ไข่ไก่ และนม

Previous Page | Next Page

  Copyright © 2007 สมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่